Barneveld Chicken

Ark of taste
Back to the archive >

The Barneveld chicken is a medium-weight breed, with a body that curves toward the bottom whose origins lie in Barneveld, a Dutch city, and that is known mainly for the production of large, dark brown eggs.

This breed was developed by cross-breeding the most important Asian breeds that were imported to Europe, like the Cochin, Croad Langshan and Brahmas chickens. The hens can weigh a median of 2,750 grams, while the roosters can reach 3,500. The breed is normally used both for its meat and for egg production. Barneveld chickens have a particular coloration, whose main characteristic is the presence of a double strip of brown with black marks.

Though the hens were bred in the area around Barneveld beginning in the 12th and 13th centuries, the breed wasn’t developed and defined as such until the second half of the 19th century, when the breeders began to selectively raise the birds to increase their egg production, reaching a maximum of 200 eggs each year per hen.

The brown eggs were preferred to white ones, and it was this desire for individual eggs that led to the disappearance of Barnevelds as egg producers. In fact, it has been discovered that the breeds that lay darker eggs are less productive and, as the breeders have constantly tried to produce ever darker eggs, the quality of the Barneveled hen as an egg producer has gradually diminished, and the breed has been substituted in commercial production by more productive breeds.

Barnevelder chickens are best known in Holland, as they were raised by a large number of farmers during the last century, and for the fact that they belong to the culinary and cultural heritage of the western region of Veluwe. Their dark eggs were not only popular in the Netherlands, but also in countries further away. They were exported to many countries thanks to their high quality as a reproductive chicken breed. Today, however, there are numerous other breeds that produce more eggs, and for this reason the Barneveld breed has lost a good amount of its popularity. Hobbyist farmers and fans of the breed in Holland and other countries have been able to keep the breed alive, saving it from extinction and forming a special association, the Barnevelder Club, whose goal is to keep the breed alive and to develop it further.

In celebration of the 100 year anniversary of the breed, 2013 was named “Year of the Barneveld”, with numerous events organized in Barneveld and the surrounding areas. Today this breed is only raised by hobbyist farmers.

Back to the archive >
De Barnevelder kip is bij velen bekend omdat die tijdens de vorige eeuw door veel boeren werd gehouden. Het ras is ontstaan aan het eind van de 19e eeuw en is verder ontwikkeld aan het begin van de 20e eeuw. De Barnevelder combineerde een goede legprestatie met een aantrekkelijk ei. De donkere eieren waren zowel in ons land als ver daarbuiten bekend. De Barnevelder als productiekip werd vanwege zijn goede eigenschappen naar veel landen geëxporteerd. Tegenwoordig bestaan er rassen die nog veel betere legeigenschappen bezitten waardoor de Barnevelder als productiekip heeft afgedaan. Het ras wordt zowel in ons land als ook in het buitenland nog wel in stand gehouden door hobbyfokkers en liefhebbers.

De reden om de Barnevelder in de Ark van de Smaak op te nemen is dat het hoort tot het culinair en cultureel erfgoed van de West Veluwe. De Barnevelder verdient een herwaardering als dubbeldoel kippenras.

In Nederland zijn veel fokkers en liefhebbers verenigd in een speciaalclub, de ‘Barnevelder club’. Het belangrijkste doel van deze vereniging is het in stand houden van het ras en verder verfraaien ervan.
De Barnevelder komt voor in twee vormen: de grote Barnevelder (de oorspronkelijke vorm) en de kriel. De kriel is een verkleinde versie van de grote maar heeft daar genetisch weinig mee te maken. De Barnevelder kent een typische kleur (‘kleurslag’), de belangrijkste kleurslag is dubbelgezoomd. De grondkleur van de dubbelgezoomde is bruin en de tekening is zwart. Bij de hen uit zich dat in een bruine veer met daarop twee zwarte zomen. Naast de dubbelgezoomde dieren kennen we in ons land nog enkele andere kleuren.
De Barnevelder is een middelzwaar kippenras dat zijn oorsprong heeft in het Nederlandse Barneveld. Het ras ontstond door het inkruisen van legkippen met grote Aziatische kippenrassen, naar verluidt Cochins, Croad Langshans en Brahma's. Vanaf begin jaren 1920 werden de eerste dieren geëxporteerd naar Engeland.
Barnevelders worden zowel voor het vlees als de eieren gehouden. De hen bereikt gemiddeld een gewicht van 2750 gram, de haan 3500 gram. Bijzonder aan dit ras zijn de uiterst donkerbruine eieren. Andere kippenrassen die donkerbruine eieren leggen zijn onder andere Marans en Welsumers. Barnevelders zijn uitstekende legkippen die circa 180 eieren per jaar leggen. De dieren vliegen nauwelijks.
Hoewel in de omgeving van Barneveld al in de 12e en 13e eeuw kippen werden gehouden en er in de 14e eeuw al -op bescheiden schaal- eier-exporten plaatsvonden, ontwikkelde het Barnevelder ras zich pas na 1850, toen men ging selecteren op eierproductie en deze door middel van kruisingen wilde vergroten. Men gaf de voorkeur aan bruine eieren boven witte en wenste ook dat de kip in de winter aan de leg zou blijven. Dit leidde tot het Barnevelder ras aan het begin van de 20e eeuw. Een Barnevelder kon 180-200 eieren per jaar leggen.
In 1911 verscheen de Barnevelder op een landbouwtentoonstelling te Den Haag, maar het uiterlijk van deze kippen was nog niet zoals heden ten dage. De dubbele zoming is later spontaan ontstaan. In 1921 werd de Barnevelder kip getoond op het eerste Wereld Pluimvee Congres te Den Haag en sindsdien werd er zowel op productiviteit als op uiterlijk geselecteerd. Aan deze ontwikkeling heeft Barneveld een aanzienlijk deel van zijn welvaart te danken.
In verband met het honderjarig bestaan van dit ras is het jaar 2013 uitgeroepen tot het "Jaar van de Barnevelder(1)". In de gemeente Barneveld vinden hierom verschillende gerelateerde activiteiten plaats.
 
Naar verluid heeft de eenzijdige belangstelling voor de donkerbruine eieren uiteindelijk geleid tot de ondergang van de Barnevelder als productiekip. Achteraf is vast komen te staan dat de minst productieve hebben de donkerste eieren legden. Toch is bij de selectie en in de fokkerij geselecteerd op de kleur van de eieren, waardoor de productiviteit van de Barnevelders gaandeweg is afgenomen en de Barnevelder in de commerciële pluimveehouderij zijn vervangen door andere meer productieve rassen. 
De Barnevelders worden alleen nog hobbymatig gehouden.

Territory

StateNetherlands
Region

Gelderland

Other info

Categories

Breeds and animal husbandry