Wijnkers Cherry

Ark of taste
Back to the archive >

Wine Cherry

Wijnkers Cherry (Wine Cherry) is a cherry variety which belongs to tall stem cherries traditionally grown in the Netherlands. The Wine Cherry, also called Glimmer or Blinker, is a fairly large, dark red cherry and it is really juicy. The fruit is exceptional for its slightly bitter flavor and can be eater either fresh or transformed into juice, marmalade, it can also be distilled or used in bakery.

It grows in all types of soil, but it avoids very damp environments, and prefers a spot out of the wind and in sun or light shadow. The Wine cherry requires another cherry variety for pollination. The Bigarreau du Napoleon, Double May cherry, Early Rivers and the Udens Spanish are all good pollinators for the Wine cherry.

Several of these tall stem cherries’ varieties have been grown for centuries on the banks of the Kromme Rijn or “Crooked Rhine” river. Other varieties were more popular in other regions such as the Betuwe, Brabant and Groningen. In some cases, they may originate from other regions and countries but have taken on specific characteristics because of the quality of the local soil (terroir).

The number of cherry orchards with tall-stem trees is steadily declining. The fruit from tall trees is more susceptible to weather conditions and loss to birds, as well as being more difficult and expensive to harvest. Because of this, cherry growers are choosing increasingly for dwarfing half standard varieties that can been grown under plastic, can be sprayed with insecticides, fertilizers and other chemicals, and are easier to harvest. The disappearance of the cherry orchard with its tall trees means the loss of chemical-free cherries with an intense flavour. That also means beautiful landscapes replaced with homogenous plastic greenhouses. The traditional cherry harvest season intertwined with the local culture is also lost. Cherry season used to mean scaring away thieving starlings by rattling tin cans (called “heuen”) and entire villages gathering together to pick the cherries from tall ladders, often with the help of transient pickers who travelled the region from orchard to orchard.

Back to the archive >
Kersen - misschien wel het lekkerste Nederlandse fruit. Van juni tot en met augustus zo'n beetje is het kersentijd in Nederland. Veel oude en nieuwe hoog- en laagstamrassen volgen elkaar op in de oogstperiode, zodat we lang kunnen genieten van vers fruit uit onze directe omgeving. De Ark van de Smaak Commissie heeft tien hoogstam kersenrassen geselecteerd voor opname in de Ark van de Smaak. Het gaat om rassen die van oudsher in Nederland geteeld zijn en die opvallen door hun smaak, aroma, uiterlijk en toepassingsmogelijkheden.

Een aantal wordt al sinds eeuwen geteeld op de stroomruggen van de Kromme Rijn. Andere komen meer voor in andere regio’s als de Betuwe, Brabant en Groningen. Soms zijn ze oorspronkelijk afkomstig uit andere streken of landen, maar hebben ze door de specifieke kwaliteiten van de grond (terroir), zelf ook specifieke lokale kwaliteiten gekregen.

Het gaat om de volgende tien rassen (in volgorde van oogsttijd): 
 
Vroege Duitse of Vroege van Spithoven (middelgroot, donkerrood, vlezig, zoet)
Maaikers of Meikers (klein, donkerrood, zacht, rond, fris van smaak)
Variks Zwart (klein, zeer donker, zacht, zoet)
Mierlo's Zwart (klein, donker, zacht, zoet)
Westerleesche Kriek (middelgroot, helderrood, stevig, rins tot zuur)
Wijnkers (middelgroot, donker, glanzend, sappig, zoet)
Hedelfinger (groot, helderrood, stevig, zoetzuur)
Spekkers (klein, in veel kleuren van geel tot donker oranje, stevig, rins)
Inspecteur Löhnis (klein tot middelgroot, donker, langwerpig, stevig, zoet)
Morel (klein tot middelgroot, helderrood, steig, zuur)
 
Er zijn steeds minder kersenboomgaarden met hoogstamfruit. Hoogstamfruit is kwetsbaarder voor weersinvloeden en vraat door vogels en de pluk is moeilijk en kostbaar. Kersentelers gaan daarom steeds meer over op laagstamfruit, dat onder plastic geteeld kan worden, bespoten kan worden en makkelijker te plukken is. Met het verdwijnen van de boomgaarden met hoogstamkersen gaan onbespoten kersen met een meer intense smaak verloren, wordt landschappelijke schoonheid vervangen door homogene plastic kassen en verdwijnt een teeltmethode die met veel lokale cultuur omgeven was (gemengd bedrijf; het “heuen” = het verjagen van de spreeuwen met rammelende blikken; de seizoenspluk op lange ladders waar het hele dorp bij betrokken was en waar reizende plukkers voor langskwamen). 
 
In de tuin van het Rijksmuseum in Amsterdam kunt u de Nationale Kersenreeks zien, die bestaat uit het merendeel van bovengenoemde rassen. Zij laat zien van links naar rechts hoe acht rassen van vroeg tot laat elkaar opvolgen in bloei en vervolgens van vroeg tot laat rijpen. Heel wat anders dan de altijd even rode Griekse kersen in de supermarkt.

Wijnkers
Ietwat wrange, redelijk grote donkerrode kers, lekker sappig. De opbrengst valt vaak tegen door de sterke rui. Ongeveer eens in de 7 jaar geven de bomen een goede opbrengst.
Kan op alle grondsoorten goed uit de voeten, kan niet tegen nattigheid, verder vraagt de kers een plekje uit de wind en in de zon of lichte schaduw. De Wijnkers heeft een ander soort kers nodig voor de bestuiving, de Bigarreau du Napoleon, de Dubbele Meikers, de Early Rivers en de Udense Spaanse zijn kruisbestuivers met de Wijnkers.
Een andere naam voor dit kersenras was Glimmer of Blinker.

Territory

StateNetherlands
Region

Gelderland

Utrecht

Production area:Betuwe / Kromme Rijn Area

Other info

Categories

Fruit, nuts and fruit preserves

Nominated by:Peter Brul per la Commissione dell’Arca del Gusto olandese, dopo segnalazione di Frank van Elsdingen e Theo Vernooy