Marsan Tomato

Ark of taste
Back to the archive >

Marsan Pomidoru

Marsan village, in the Gakh district of northern Azerbaijan, is famous for tomato production. During Soviet times, various tomato varieties were grown in the kolkhoz (collective farm), so most people did not grow them in home gardens. But one family safeguarded the seeds inherited from their grandparents and then shared them with the few families who wanted to cultivate tomatoes. According locals, the Marsan tomato has slowly become a sort of “local brand” thanks to the selection work of farmers in the village.

The Marsan tomato is known for reaching large sizes and not needing fertilizer. The plants reach a height of about 2 meters, and the fruits are spherical and about 10-13 centimeters in diameter. The red skin is thin and delicate, so the ripe tomatoes do not travel well. This variety is sweet and juicy. The seeds are collected from the first tomatoes of the season, which tent to be larger. The seedlings are planted in the fields in May, and harvest continues until the first frosts of autumn. The soil is not fertilized, no pest management is required, and the plants should be watered sparingly so as not to compromise the tomatoes’ sweet flavor. Only a few families continue to grow the Marsan tomato, exclusively for their own consumption. It is used fresh in salads and other dishes; the biggest fruits are used to make tomato sauce and smaller fruits are preserved in marinade with other local vegetables.

Back to the archive >
Azərbaycanın şimalında yerləşən Qax rayonundakı Marsan kəndi pomidor istehsalı ilə məşhurdur. Sovet dövründə müxtəlif pomidor sortları kolxozda yetişdirilirdiyi üçün əksər insanlar onları öz bağlarında əkib-becərmirdilər. Ancaq bir ailə nənə-babalarından miras qalan toxumları qoruyub-saxlamış və sonra pomidor yetişdirmək istəyən bir neçə ailəyə paylamışdı. Yerli əhalinin dediklərinə görə, kənddəki fermerlərin seleksiya işləri sayəsində Marsan pomidoru yavaş-yavaş bir növ "yerli marka" halına gəlib.

Marsan pomidoru böyük ölçülərdə olması və gübrəyə ehtiyac duymaması ilə məşhurdur. Bitkiləri, təxminən, 2 metrə qədər yüksəkliyə çatır, meyvələri isə kürəvi formaya və 10-13 santimetr diametrə sahib olur. Qırmızı qabığı nazik və zərifdir, buna görə də yetişmiş pomidoru uzağa göndərmək olmur. Bu sort şirin və sulu olur. Toxumlar mövsümün ilk və daha çox böyüməyə meyilli olan pomidorlarından yığılır. Şitillər may ayında sahələrdə əkilir və payızın ilk şaxtasına qədər məhsul yığımı davam edir. Torpaq gübrələnmir, zərərvericilərə qarşı mübarizə tələb olunmur və pomidorların şirin ləzzətini itirməmək üçün bitkilər az miqdarda suvarılır. Sadəcə, bir neçə ailə yalnız öz istifadəsi üçün Marsan pomidorunu yetişdirməyə davam edir. Təzə-tər pomidor salatlarda və digər yeməklərdə istifadə olunur; böyük meyvələrindən tomat hazırlanır, daha kiçik meyvələr isə digər yerli tərəvəzlərlə birlikdə turşuya qoyulur.

Territory

StateAzerbaijan
Region

Qax rayonu

Production area:Marsan village