Jokh

Ark of taste
Back to the archive >

Cöx

Jokh is a sort of aged clabber from the Greater Caucasus region. It is made from the milk of sheep that graze on flowering pastures (usually mostly clover) for 2 months. The milk is warmed and coagulated, and the resulting mass is covered to keep it warm until morning, when the whey is separated. The remaining mass (40 liters of milk yield about 30 liters of curd) is kneaded by hand, salted, and put into a ceramic pot that is covered with melted butter. The pot is then buried in the ground for 15 days, after which the mass is kneaded again and then buried for another 10-15 days. Jokh is mostly made for private consumption. It can be stored in a cool place for up to 1 year, or until the following season. It is usually eaten with warm bread from November onward, when milking is finished. Due to the complicated processing method, jokh has almost disappeared.

Back to the archive >
Cöx Böyük Qafqaz bölgəsindən olan keçmiş qatıq növüdür. Çiçəkli otlaqlarda 2 ay (adətən, yonca) otlayan qoyunların südündən hazırlanır. Süd isidilirərək çürüdülür və alınan kütlənin isti qalması üçün səhərə qədər örtülü saxlanılır. Bu müddət ərzində zərdab kütlədən ayrılır. Qalan kütlə (40 litr süd təxminən 30 litr kəsmik verir) əl ilə yoğrulur, duzlanır və ərinmiş kərə yağı ilə yağlanmış keramik qaba qoyulur. Daha sonra həmin qab 15 gün ərzində torpaqda basdırılmış halda qalır, sonra kütlə yenidən yoğrulur və daha sonra növbəti 10-15 gün üçün basdırılır. Cöx, əsasən, şəxsi istifadə üçün hazırlanır. Sərin bir yerdə bir ilədək və ya növbəti mövsümə qədər saxlanıla bilər. Ümumiyyətlə, noyabr ayından etibarən süd sağımı bitdikdən sonra isti çörəklə yeyilir. Mürəkkəb emal metodu səbəbindən cöx demək olar ki, yoxa çıxıb.

Other info

Categories

Milk and milk products