Caucasian Buffalo

Ark of taste
Back to the archive >

Qafqaz Camışı

About 70% of the buffalo raised in the Caucasus are bred in Azerbaijan, which is why the breed is also known as the Azerbaijan buffalo. They are also present in neighboring parts of Iran. Buffalo are not too demanding and their presence helps to create fertile soil, which makes it easy to cultivate the fields where they are kept. They are especially prevalent in the Aran lowlands of central Azerbaijan, an area rich in bogs, lakes, and reedy vegetation. Like all water buffalo, Caucasian buffalo have big horns, strong bodies, and a black coat. Because of their dark color, bright sun can cause them to overheat, so on hot days they love to swim in wetlands, stagnant waters, ponds, or riverbeds. Unlike cattle, buffalo are not tolerant of cold weather: Cattle can withstand temperatures of -20 °C, while buffalo should not be exposed to anything under -1 °C because they have less body fat to protect them. Caucasian buffalo are mainly raised for dairy production. Their milk is very rich, with a fat content of up to 8%.

Buffalo are widespread in Azerbaijan, and most families that keep buffalo have just a few animals, which they raise extensively. Market channels for buffalo milk are not well developed in Azerbaijan, so most farmers process their milk into butter, cheese, kefir, and other products, which they sell directly.

Back to the archive >
Qafqazda yetişdirilən camışın təxminən 70%-i Azərbaycanın payına düşür, buna görə həmin cins Azərbaycan camışı kimi də tanınır. Onlar İranın ölkəmizlə qonşu bölgələrində də yaşayırlar. Camış çox tələbkar heyvan deyil və mövcudluğu münbit torpaq yaratmağa kömək edir, bu isə öz növbəsində saxlanıldıqları sahələri becərməyi asanlaşdırır. Onlar, xüsusilə, mərkəzi Azərbaycanın Aran ovalığında, bataqlıqlar, göllər və qamış bitkiləri ilə zəngin bir ərazidə yayılmışlar. Bütün su camışları kimi, Qafqaz camışının da iri buynuzları, güclü gövdələri və qara dərisi var. Qara rəngli olduqları üçün parlaq günəş onların çox isinməsinə səbəb olur, buna görə də onlar isti havalarda bataqlıq ərazilərdə, durğun sularda, gölməçələrdə və ya çay yataqlarında üzməyi sevirlər. Mal-qaralardan fərqli olaraq, camış soyuq havalara qarşı dözümlü deyil: Mal-qara -20° C-ə qədər temperatura tab gətirə bildiyi halda, onları qoruyan bədən yağlarının azlığına görə camış -1° C-dən aşağı temperatura məruz qalmamalıdır. Qafqaz camışları, əsasən, süd istehsalı üçün yetişdirilir. Onların südü 8%-ə qədər olan yağ tərkibi ilə çox zəngindir.

Camış Azərbaycanda geniş yayılmışdır və camış saxlayan ailələrin əksəriyyətinin ekstensiv şəkildə böyütdüyü bir neçə heyvanı olur. Azərbaycanda camış südünün bazar əlaqələri yaxşı inkişaf etməyib, buna görə əksər fermerlər südlərini kərə yağı, pendir, kefir və birbaşa satdıqları digər məhsulların emalı üçün istifadə edirlər.

Territory

StateAzerbaijan

Other info

Categories

Breeds and animal husbandry